EuRegioNet – internacjonalizacja sieci i klastrów (NWC/SK)

Partner wiodący:

Business and Innovation Centre Frankfurt (Oder) GmbH (Centrum biznesu i innowacji).

Partnerzy projektu:

 • Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, Gubin
 • Lubuska Organizacja Pracodawców, Gorzów Wlkp.
 • Centrum für Innovation und Technologie GmbH (Centrum Innowacji i Technologii), Forst(L.)

Cele projektu:

Stworzenie polsko-niemieckiej informacyjnej i konsultingowej platformy wsparcia dla istniejących lub tworzących się sieci i klastrów (SK) z udziałem np. MŚP i instytucji naukowych.

Celem priorytetowym jest przekazanie tym sieciom informacji, wyników i ekspertyz dot. m.in. ich długoterminowych ustaleń, umocnienia się czy też sieci transgranicznych:

 • rozpoczęcie polsko-niemieckiego dialogu klastrów, sieci transgranicznych
 • zbudowanie SK w odniesieniu do struktur usługowych
 • wspieranie SK w projektach transgranicznych/w pozyskiwaniu środków wspierających
 • wspieranie inteligentnej specjalizacji, strategicznej rozbudowy, umiędzynarodowienia
 • marketing lokalny poprzez zapoczątkowanie rozwoju polsko-niemieckich klastrów-mareki

Grupy docelowe:

 • Sieci i klastry (SK) jako główni odbiorcy aktywności projektowych, w pierwszej linii odpowiednio do punktów ciężkości określonych w krajowych/regionalnych strategiach innowacji
 • Mikroprzedsiębiorstwa, MŚP, jednostki naukowo-badawcze jak BTU Cottbus-Senftenberg, Uniwersytet Zielonogórski, szkoły wyższe w Gorzowie Wlkp., Uniwersytet Europejski Viadrina, IHP Frankfurt (Oder) etc. noszące się z zamiarem stworzenia SK lub mające do tego potencjał
 • Instytucje państwowe i administracja regionalna, które nadzorują, odpowiadają albo wspierają pracę regionalnych sieci/klastrów
 • Podmioty otoczenia biznesu, które mają styczność z pracą sieci i korzystają z projektu jak: izby, związki przedsiębiorców, instytucje wspierania gospodarki, narodowe i europejskie sieci

Planowane rezultaty projektu:

 • 1 główne spotkanie otwierające
 • 4 regionalne spotkania startowe
 • 6 spotkań partnerów i Rady Projektowej
 • 6 podróży studyjnych do SK
 • 16 zewaluowanych SK, ankiety, sprawozdania
 • 1 Transgraniczny Kongres Klastrowy
 • 8 porozumień /planów działań z przewidzianymi do wsparcia SK
 • 20 nowych członków SK
 • 2 nowe transgraniczne SK
 • publikacja wyników na stronach internetowych partnerów
 • brandenbursko-lubuski informator klastrowy
 • 1 spotkanie zakończeniowe

Okres realizacji: 01.04.2017r. - 31.08.2020r.