14
lip
2020

Narada zakończeniowa i warsztaty partnerów projektowych i Rady projektu „EuRegioNet“

autor: Mariusz Welman 

W dniach 09. i 10.07.2020 w Brodach odbyły się warsztaty partnerów projektowych i Rady projektu „EuRegioNet“.

Półtoradniowe spotkanie służyło koordynacji działań projektowych do końca projektu, prezentacji wyników projektu, dyskusji i podsumowaniu wiedzy zdobytej podczas praktycznego wdrażania projektu na miejscu oraz kwestiom trwałości i zaleceniom dot. dalszego wspierania współpracy transgranicznej. Ponadto dyskutowano o idei projektu „Cyfryzacja w transgranicznej współpracy gospodarczej”, która pojawiła się podczas realizacji projektu EuRegioNet a także przeprowadzono „burzę mózgów” dotyczącą innych pomysłów związanych z  projektami na rzecz współpracy polsko-niemieckiej.