Władze

Struktura organizacyjna Euroregionu

RADA EUROREGIONU
Konferencja Stowarzyszenia Gmin RP Zgromadzenie Członków
Stowarzyszenia Niemieckiego
PREZYDIUM
Konwent Stowarzyszenia Gmin RP Zarząd Stowarzyszenia Miast i Powiatów RFN
SEKRETARIAT
Polskie biuro Euroregionu Biuro stowarzyszenia niemieckiego

Skład Konwentu Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr":

Prezes Konwentu Stowarzyszenia:

  Czesław Fiedorowicz - Prezes Konwentu, przedstawiciel gminy Gubin

Członkowie Konwentu Stowarzyszenia:

  Bartłomiej Bartczak - Wiceprezes Konwentu, Burmistrz Miasta Gubin

  Krzysztof Kaliszuk - Zastępca Prezydenta Miasta Zielona Góra

  Danuta Madej - Burmistrz Miasta Żary

  Marek Cebula - Burmistrz Miasta Krosno Odrzańskie

  Paweł Lichtański - Burmistrz Miasta Iłowa

  Robert Sidoruk - Wójt Gminy Zabór

Skład Zarządu Stowarzyszenia Euroregion Spree-Neisse-Bober e.V.:

Przewodniczący Zarządu:

  Harald Altekrüger - Strarosta powiatu Spree- Neiße

Członkowie:

  Holger Kelch - Nadburmistrz miasta Cottbus

  Kristina Neumann - Miasto Cottbus, Pełnomocnik ds. Stosunków Międzynarodowych

  Marietta Tzschoppe - Miasto Cottbus, Naczelnik ds. Budownictwa

  Hans-Joachim Pschuskel - Miasto Cottbus, Radny

  Olaf Lalk - Starostwo Powiatu Spree-Neiße, Naczelnik Wydziału IV

  Carsten Billing - Starostwo Powiatu Spree-Neiße, Naczelnik Wydziału II

  Simone Taubenek - Burmistrz miasta Forst

  Fred Mahro - Burmistrz miasta Guben

  Christine Herntier - Burmistrz miasta Spremberg