Most językowy Euroregion Spree-Neiße-Bober/ Sprewa-Nysa-Bóbr

Partner wiodący: Euroregion Spree-Neiße-Bober e.V.

Partnerzy projektu: 

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, Landkreis Görlitz/ Sächsische Landesstelle für nachbarsprachige Bildung (LaNa), Euroregion Neisse e.V ., Uniwersytet Zielonogórski

 

Cel projektu:

 

Głównym celem jest wdrożenie dwóch podejść poświęconych trwałemu zmniejszeniu bariery językowej w celu promowania nabywania języka sąsiada w sposób integracyjny, międzyinstytucjonalny i łatwo dostępny. Pierwsze podejście opiera się na wymianie kompetencji i opracowaniu strategii przez podmioty sektora edukacji w ponadregionalnej polsko-niemieckiej grupie roboczej „Nasze języki”. Drugie podejście obejmuje działania pilotażowe w zakresie edukacji językowej i ewaluacji w 4 przedszkolach – 2 polskich i 2 niemieckich.

 

Wskaźniki produktu:

 • uczestnictwo we wspólnych programach szkoleniowych – 1

 • uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych – 5

 • wspólnie opracowane rozwiązania – 1

 • wspólnie opracowane działania pilotażowe zrealizowane w ramach projektów - 1

 

Wskaźniki rezultatu*:

 • uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych po zakończeniu projektu (RCR85) – 1

 • rozwiązania przyjęte lub zastosowane na szerszą skalę przez organizacje (RCR104) – 1

 

Grupa docelowa:

 • instytucje publiczne na różnych szczeblach administracyjnych, grupy interesów wraz z organizacjami pozarządowymi, placówki edukacyjne

Okres realizacji: 01.07.2024 - 30.06.2027

Poziom dofinansowania: 80%- 602,263.54 Euro

Główne założenia:

 • zmniejszenie bariery językowej,

 • stworzenie kompleksowej sieci podmiotów w sektorze edukacji po obu stronach granicy oraz skoordynowanej strategii nauki języka sąsiada,

 • zwiększenie ciekawości językami obcymi wśród dzieci,

 • zwiększenie poziomu kompetencji podmiotów uczestniczących w projekcie,

 • doprowadzenie do transgranicznej wymiany między kilkoma przedszkolami.