Przygotowanie i wdrożenie systemu granicznych punktów informacji wzdłuż granicy polsko-niemieckiej

 

Partner wiodący: Euroregion Spree-Neiße-Bober e.V.

Partnerzy projektu: 

Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”, Euroregion Pro Europa Viadrina – Mittlere Oder e.V., Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu "Pro Europa Viadrina“, Europa-Universität Viadrina

Cel projektu:

Głównym celem jest utworzenie granicznych punktów informacji, które udzielają informacji i porad w kwestiach transgranicznych dla ludności i instytucji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. W ten sposób projekt przyczyni się do zwiększania zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium.

Wskaźniki produktu:

 • wspólnie opracowane strategie i plany (RCO83) – 1

 • wspólnie opracowane rozwiązania (RCO116) – 1

 • uczestnictwo we wspólnych działaniach transgranicznych (RCO81) – 36

 • organizacje współpracujące ponad granicami (RCO87) – 10

 

Wskaźniki rezultatu:

 • wspólne strategie i plany działania wdrożone przez organizacje (RCR79) – 1

 • organizacje współpracujące ponad granicami po zakończeniu projektu (RCR84) – 20

 

Grupa docelowa:

 • instytucje publiczne na różnych szczeblach administracyjnych, grupy interesów wraz z organizacjami pozarządowymi, uczelnie wyższe, ośrodki badawcze, centra edukacyjne, placówki medyczne, opinia publiczna, mieszkańcy pograniczna polsko-niemieckiego

Okres realizacji: 01.04.2024 - 31.03.2027

Poziom dofinansowania: 100 % - 965.667,49 Euro

Główne założenia:

 • stworzenie wielotematycznej oraz wielojęzycznej oferty informacyjnej (stacjonarnej i cyfrowej), która oferuje nie tylko doradztwo ogólne, ale także doradztwo osobiste w szczególnych przypadkach,

 • zmniejszenie bariery językowej przy wyjaśnianiu/rozwiązywaniu ważnych spraw dla mieszkańców polsko-niemieckiego pograniczna oraz dla podmiotów poza obszarem wsparcia,

 • kompleksowe połączenie usług informacyjnych i doradczych wzdłuż Odry i Nysy,

 • dostarczanie informacji w sytuacjach kryzysowych,

 • budowa sieci partnerów, którzy będą zaangażowani w udzielanie odpowiedzi na zapytania.