branderburgia.gif
24
lut
2014

Poznajemy Pogranicze

autor: Katarzyna Wysługocka 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

Polska (Województwo Lubuskie – Brandenburgia) 2007 - 2013

Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” 

 

 

Tytuł projektu

 

 

Poznajemy Pogranicze 

 

Wnioskodawca

 

Gmina Cybinka

 

Partner projektu

 

Urząd Brieskow-Finkenheerd 

 

Wartość dofinansowania

 

1 264,34 EUR

 

Okres realizacji

 

 

01/05/ 2013 - 31/07/2013

 

Opis projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu była organizacja transgranicznego przedsięwzięcia turystyczno-rekreacyjnego oraz stworzenie platformy do rozwoju współpracy i integracji pomiędzy Gminą Cybinką oraz Urzędem Brieskow-Finkenheerd.   

W ramach projektu zorganizowano odrzański  spływ kajakowy po rzece Odrze i wyprawę rowerową terenami przygranicznymi dla polsko-niemieckiej grupy.                                            

17.05.2013 r. odbył się pierwszy etap polsko-niemieckiego projektu -  spływ kajakowy rzeką Odrą na odcinku Kłopot – Urad. Polscy uczestnicy we wsi Kłopot zwodowali kajaki i przepłynęli na stronę niemiecką, gdzie na brzegu Odry w miejscowości Eisenhüttenstadt czekali uczestnicy ze strony niemieckiej. Z brzegu Eisenhüttenstadt rozpoczęła się wspólna wyprawa.  W trakcie trasy Odrą uczestnicy zwiedzili atrakcje turystyczne: zaporę w Eisenhüttenstadt oraz tzw. Kominy, czyli elektrownię węglową z widocznymi po obu stronach kominami. Zakończenie wyprawy nastąpiło w Aurith, gdzie dla uczestników przygotowany został wspólny posiłek. Drugi etap projektu  odbył się 08.06.2013 r., była to  wyprawa rowerowa trasą Cybinka-Kłopot-Cybinka. Początek wyprawy rozpoczął się w Cybince, skąd wspólnie polscy i niemieccy uczestnicy wyruszyli w trasę. W Kłopocie zaplanowano dłuższy przystanek i zwiedzanie muzeum Bociana Białego, wieży widokowej oraz korzystanie z uroków wspólnego biesiadowania podczas imprezy regionalnej. Dalsza trasa wyprawy pozwoliła uczestnikom zwiedzić zwalony most na rzece Odrze i stamtąd wałem nadodrzańskim udać się przez wieś Grzmiącą do Cybinki. W Cybince nastąpiło rozwiązanie wyprawy.

Realizacja projektu pozytywnie wpłynęła na relację pomiędzy mieszkańcami Gminy Cybinka oraz mieszkańcami Gminy Brieskow-Finkenheerd. Spływ kajakowy oraz wyprawa rowerowa  pozwoliły na promocję aktywnej formy spędzania wolnego czasu oraz integrację uczestników ze strony polskiej i niemieckiej.

 

 

Zdjęcia