branderburgia.gif
03
sty
2014

Polsko-Niemiecki Festiwal Młodzieży

autor: Katarzyna Wysługocka 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

Polska (Województwo Lubuskie – Brandenburgia) 2007 - 2013

Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr”

 

 

Tytuł projektu

 

 

 

POLSKO-NIEMIECKI FESTIWAL MŁODZIEŻY”

 

Wnioskodawca

 

 

 

Młodzieżowe Centrum Kultury i Edukacji „ Dom Harcerza” w Zielonej Górze

 

Partner projektu

 

 

 

Stadtverwaltung Cottbus, Fachbereich Jugend, Schule und Sport

 

Wartość dofinansowania

 

 

7 798,26  EUR.

 

Okres realizacji

 

 

 

01.09.2012-31.12.2012

 

Opis projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festiwal Polsko-Niemiecki był spotkaniem młodzieży z miast partnerskich (Zielona Góra- Cottbus). Obejmował warsztaty z różnych dziedzin artystycznych, które łączył wspólny cel - stworzenie spektaklu teatralnego z wykorzystaniem  wykonanych ręcznie dekoracji, rekwizytów i nabytych umiejętności.

Grupą docelową była polska i niemiecka młodzież w wieku 12-19 lat z Zielonej Góry oraz Cottbus.

Praca w grupach warsztatowych- mieszanych narodowościowo obejmowała następujące dziedziny:

- warsztaty dziennikarskie

- warsztaty teatralne

- warsztaty plastyczne

- warsztaty rzeźbiarskie

- warsztaty modelarskie

- warsztaty taneczne

- warsztaty fotograficzne

 

 Przez jeden dzień młodzież bardzo intensywnie pracowała pod okiem moderatorów nad przygotowaniem poszczególnych elementów spektaklu. Ich zadaniem było przygotowanie oprawy plastycznej, muzycznej, tanecznej i aktorskiej przedstawienia, na które zaproszeni byli mieszkańcy Zielonej Góry i okolic, a także rodziny naszych gości z Cottbus.

Punkt kulminacyjny spotkania składał się z próby generalnej w teatrze, a po której odbył się wspólny polsko-niemiecki spektakl.

Sala Teatru Lubuskiego była zapełniona po brzegi. Dzięki temu szeroka publiczność mogła przekonać się, że wielką przyjemnością jest współpracować z zagranicznym partnerem.

 

Dodatkowym rezultatem projektu było wydanie folderu promującego przedsięwzięcie, a także zrealizowanie wystawy fotografii w  placówce Beneficjenta.