branderburgia.gif
04
lip
2013

Polsko-Niemieckie Święto Miodu w Podmoklach Małych

autor: Katarzyna Wysługocka 

 

 

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

Polska (Województwo Lubuskie – Brandenburgia) 2007 - 2013

Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” 

 

 

Tytuł projektu

 

 

 

Polsko-Niemieckie Święto Miodu w Podmoklach Małych

 

Wnioskodawca

 

 

 

Gmina Babimost

 

Partner projektu

 

 

 

Gmina Neuruppin

 

Wartość dofinansowania

 

 

9644,63 EUR

 

Okres realizacji

 

 

 

01.08.2012-31.12.2012

 

Opis projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt  zaplanowano, przygotowano i zrealizowano wspólnie z partnerem niemieckim poprzez regularne spotkania  organizowane przez władze samorządowe Babimostu i Neuruppin, które na przestrzeni ostatnich lat odbywały się wielokrotnie. Punkt kulminacyjny projektu odbył się w dniach 8-10 września 2012 r. W sobotę 8 września pszczelarze z Neuruppin oraz zaproszeni goście przybyli do Babimostu. Po zakwaterowaniu zorganizowane zostało uroczyste spotkanie z członkami koła pszczelarskiego w Babimoście w celu nawiązania znajomości oraz wymiany doświadczeń. Była okazja do zaprezentowania swoich kół pszczelarskich i wyróżniających się pasiek. Obie organizacje przedstawiły własne osiągnięcia i dokonania.  Spotkanie to wykorzystano również do omówienia aktualnych problemów związanych z pracą pszczelarzy w Polsce i w Niemczech. W niedzielę 9 września w godzinach przedpołudniowych na sali wiejskiej w Podmoklach Małych odbyło się spotkanie pszczelarzy, rolników, sadowników oraz wszystkich zainteresowanych tą tematyką z dr Benedyktem Polaczkiem, naukowcem z Uniwersytetu Berlińskiego, oraz prof. dr hab. Bogdanem Kędzią z Poznańskiego Instytutu Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich, którzy wygłosili referaty na temat ochrony pszczół przed zagrożeniami skażonego środowiska oraz wpływu produktów pszczelich na zdrowie człowieka. W godzinach popołudniowych rozpoczął się otwarty festyn dla mieszkańców i zaproszonych gości . Tematem wiodącym festynu była promocja zdrowego stylu życia ze szczególnym uwzględnieniem produktów pszczelich. Podczas festynu odbyła się wystawa sprzętu pszczelarskiego, pokaz „kręcenia” miodu, degustacja specjałów miodowych, zawody sportowe, gry i zabawy dla dzieci, konkurs plastyczny, występy artystyczne, zabawa taneczna.  

Zainteresowani dowiedzieli się jak założyć pierwszą pasiekę i stać się pszczelarzem..

 

Przedsięwzięcie miało charakter imprezy otwartej. W spotkaniu z dr Benedyktem Polaczkiem oraz innymi ekspertami w dziedzinie pszczelarstwa na sali wiejskiej w Podmoklach Małych udział wzięło ponad 100 osób. Byli to głównie pszczelarze, rolnicy i sadownicy, ale także ludzie niezrzeszeni i nie związani zawodowo z tą problematyką. Natomiast festyn pszczelarski przyciągnął blisko 1000 osób. Wśród nich byli mieszkańcy Gminy Babimost, okolicznych miejscowości oraz zagraniczni goście, głównie z Neuruppin i Döbern.