saksonia.gif
27
lut
2013

„Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw – etap 2”

autor: Alicja Kłosowicz 

Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej

Euroregion ”Sprewa – Nysa – Bóbr” informuje o realizacji projektu: 

 

„Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw – etap 2”

 

w partnerstwie z niemieckim Stowarzyszeniem Euroregion Neisse e.V.

 

Obszar objęty działaniami projektowymi:

Teren działalności Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr”

 i Stowarzyszenia Euroregion Neisse e.V. (saksońskie powiaty Görlitz i Bautzen)

 

Oferta projektu:

 

- indywidualna pomoc w znalezieniu partnera z terenu powiatów Görlitz i Bautzen (Wolny Kraj Związkowy Saksonia)

-  pomoc przy właściwym rozwijaniu wspólnych idei i planów poszczególnych partnerów

- szerokie wsparcie dla instytucji już współpracujących z partnerem saksońskim

- pomoc prawna dla powstałych partnerstw, np. w sporządzaniu umów partnerskich

- spotkania informacyjne, konferencje oraz warsztaty inicjujące i wspierające współpracę

 

- internetowa baza danych instytucji poszukujących partnera saksońskiego:

www.partner-neisse-snb.eu

 

Potencjalni beneficjenci projektu:

Jednostki z obszaru objętego działaniami projektowymi, ujęte jako potencjalni beneficjenci Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia 2007-2013, np. jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne, podmioty prawa publicznego, osoby prawne prawa prywatnego prowadzące działalność o charakterze pożytku publicznego

 

                                              Okres realizacji projektu:  01.04.2012 – 31.12.2014

 

Kierownik Projektu: Mariusz Welman
Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"
ul. Piastowska 18
66-620 Gubin
Tel.: +48 68 452 61 55
Tel.: +48 506 69 39 14
Fax: +48 68 455 80 50
Email: m.welman@euroregion-snb.pl

 

Strona internetowa projektu: www.partner-neisse-snb.eu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdjęcia