saksonia.gif
28
gru
2012

,,W kręgu kultur mniejszości pogranicza polsko-niemieckiego”

autor: Kalina Maciejewska 

 

 

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

POLSKA - SAKSONIA 2007 – 2013

Fundusz Małych Projektów Euroregionu "Sprewa-Nysa-Bóbr"
i Euroregionu Neisse e.V.

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr“

 

Tytuł projektu

 

 

,,W kręgu kultur mniejszości pogranicza polsko-niemieckiego”

Wnioskodawca

 

 

Powiat Nowosolski

Partner projektu

 

Muzeum Serbskie (Sorbisches Museum) w Bautzen

 

Wartość dofinansowania

 

7 587,82 EUR

 

Okres realizacji

 

3.01.2012 – 30.06.2012

 

 

Opis projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu było ukazanie dorobku kulturowego mniejszości łemkowskiej i serbołużyckiej mieszkańcom terenów przygranicznych.

 

W ramach realizacji projektu ,,W kręgu kultur mniejszości pogranicza polsko-niemieckiego” zorganizowano pokazy strojów łemkowskich

i serbołużyckich oraz związanych z nimi obrządków, wieczór kolęd

i pieśni religijnych oraz pokaz eksponatów muzealnych związanych

z tradycją i historią w Muzeach w Bautzen i Cottbus.

 

Odbyły się dwa punkty kulminacyjne.

 

I punkt kulminacyjny miał miejsce w dniach 28 – 29 stycznia 2012 r. na terenie powiatu nowosolskiego i obejmował dyskusję panelową z udziałem ekspertów w dziedzinie tradycji obu mniejszości, wieczór kolęd i pieśni religijnych dnia pierwszego oraz wykład na temat stroju łemkowskiego, prezentację takiego stroju, wspólne oglądanie reportażu na temat współpracy obu mniejszości i zwiedzanie nowosolskiego muzeum drugiego dnia.

 

II punkt kulminacyjny odbył się 21 kwietnia 2012 r. po stronie niemieckiej. Uczestnicy projektu zwiedzili muzea w Bautzen i Cottbus i uzyskali ciekawe informacje dotyczące strojów serbołużyckich z Dolnych i Górnych Łużyc.

 

W ramach projektu wydano dwujęzyczny folder zawierający fotografie i  informacje o przeprowadzonych działaniach. Folder został bezpłatnie rozpowszechniony przez obu parterów projektu po polskiej i niemieckiej stronie wspólnego obszaru wsparcia.

 

Powstał także reportaż telewizyjny, emitowany w lokalnej telewizji dostępnej dla wszystkich mieszkańców obszaru przygranicza.

Zdjęcia