branderburgia.gif
28
gru
2012

„Polsko – Niemiecka spartakiada sportowa pracowników samorządowych 2012”

autor: Kalina Maciejewska 

 

Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej

Polska (Województwo Lubuskie – Brandenburgia) 2007 - 2013

Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” 

 

Tytuł projektu

 

 

„Polsko – Niemiecka spartakiada sportowa pracowników samorządowych 2012”

 

Wnioskodawca

 

 

Powiat Żagański

 

Partner projektu

 

 

Powiat Sprewa - Nysa

 

Wartość dofinansowania

 

5 704,82 EUR

 

Okres realizacji

 

04.05.2012 – 31.07.2012

 

 

 

Opis projektu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celem projektu było wzmocnienie transgranicznej i sąsiedzkiej współpracy pracowników jednostek samorządu terytorialnego z Powiatu Żagańskiego, Powiatu Żarskiego i reprezentujących Starostwa Powiatowe z terenu Województwa Lubuskiego oraz Powiatu Sprewa – Nysa podczas rywalizacji sportowej i spotkania integracyjnego.

 

W dniu 15 czerwca 2012 r. odbyła się spartakiada sportowa pracowników samorządowych. Była to druga edycja tego typu imprezy realizowana z tym samym partnerem – Powiatem Sprewa - Nysa. Zgodnie z programem i regulaminem zaakceptowanym przez obie strony partnerstwa, po przybyciu uczestników na miejsce imprezy nastąpiło oficjalne otwarcie spartakiady, którego dokonał Starosta Żagański. Po oficjalnym otwarciu reprezentacje przystąpiły do rozgrywania poszczególnych konkurencji. W komunikacji drużyn niemieckich z sędziami i stroną polską na bieżąco pomagali tłumacze. Zawody odbyły się na stadionie przy Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Wiechlicach. W zawodach wzięli udział pracownicy samorządowi ze strony  niemieckiej z powiatu Sprewa-Nysa i polskiej z terenu województwa lubuskiego. Do konkurencji należały: strzelanie z karabinka sportowego, rzut piłką palantową na celność, sztafeta urzędnika, bieg na orientację, udzielanie pierwszej pomocy medycznej, sztafeta sprawnościowa, alfabet Morse’a, transport rannego, rzut piłką koszykową do kosza, rzut lotką do tarczy, strzelanie z łuku do tarczy, pojedynek w samo południe (tylko reprezentanci samorządowców i opiekunowie drużyn m.in. wójtowie, burmistrzowie, starości). Po zakończeniu wszystkich konkurencji spartakiady, komisja sędziowska na podstawie wyników z poszczególnych konkurencji dokonała podsumowania i wyłoniła zwycięskie drużyny oraz najlepszą zawodniczkę i zawodnika. W trakcie pracy komisji sędziowskiej uczestnicy spartakiady wysłuchali występu zespołu artystycznego. Po zakończeniu pracy komisji sędziowskiej nastąpiło oficjalne podsumowanie spartakiady, w ramach którego zwycięskie drużyny oraz najlepsza zawodniczka i zawodnik otrzymali puchary i nagrody rzeczowe, natomiast wszystkim uczestnikom projektu wręczone zostały pamiątkowe medale. Po rozdaniu nagród odbyło się spotkanie integracyjne.

Projekt realizowany był w ramach priorytetu wsparcia „sport”.

Spartakiada była doskonałą okazją do nawiązania nowych kontaktów i wzmocnienia już istniejących pomiędzy zawodnikami z obu stron granicy. Partnerzy z Niemiec mieli możliwość poznania kolegów z Polski i zaplanowania realizacji nowych projektów w przyszłości. Spotkania polsko – niemieckie o charakterze sportowym wpływają na lepsze zrozumienie się i wymianę doświadczeń.

Zdjęcia