18
paź
2022

Środowisko ponad wszystko – transgraniczna miejska ekoturystyka czynnikiem wspierającym rozwój miast ekologicznych XXI wieku.

autor: Alicja Dubert 

Nr projektu: 529/20

Wnioskodawca: Gmina Żagań o statusie miejskim

Partner projektu: Miasto Teltow

Tytuł projektu: Środowisko ponad wszystko – transgraniczna miejska ekoturystyka czynnikiem wspierającym rozwój miast ekologicznych XXI wieku.

Program: Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, Fundusz Małych Projektów

Kwota dofinasowania EFRR: 12 555,82 EUR

Okres realizacji: 01.01.2021- 30.06.2022

Krótki opis: Celem projektu było zwrócenie uwagi na kwestie związane z ekologią na obszarze pogranicza, ale w ujęciu które pozwoli połączyć ekologię z nauką i turystyką miejską. Przygotowano „Eko ścieżkę”, na której znalazły się 4 tablice informacyjne ProEko, 4 Tablice informacyjne Natura, 10 figur zwierząt, 5 fantazyjnych śmietników do segregacji odpadów oraz 1 kosz na elektrośmieci. Na bazie tej ścieżki przeprowadzono grę terenową, wspólne zabawy pro ekologiczne , a na zakończenie ekspert podczas 2 prelekcji podsumował temat konieczności wspierania zastosowania ekologicznych rozwiązań w każdej dziedzinie życia, a zwłaszcza w turystyce.

Dokumenty