14
paź
2022

Transgraniczne Zmagania Strażaków

autor: Katarzyna Hoffmann 

Nr projektu: 633/22

Wnioskodawca: Gmina Czerwieńsk

Partner projektu: Stadt Drebkau

Tytuł projektu: Transgraniczne Zmagania Strażaków

Program: Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020, Fundusz Małych Projektów

Kwota dofinasowania EFRR: 1 148,79 EUR

Okres realizacji: 01.05.2022- 30.06.2022

Krótki opis: Celem projektu była wzajemna wymiana doświadczeń oraz poprawa poziomu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej na terenie Gmin Partnerskich.

W ramach projektu 14.05.2022 r. odbyło się sportowe spotkanie strażaków z zaprzyjaźnionych Gmin Czerwieńsk i Drebkau. Sportowa rywalizacja okazała się doskonałą metodą do wymiany wzajemnych doświadczeń. Zwieńczeniem tego spotkania była konferencja, podczas której została omówiona problematyka przeciwpożarowa.

 

Zdjęcia