30
sie
2018

Park dworski artystycznie

autor: Alicja Kłosowicz 

Tytuł projektu: Park dworski artystycznie

Wnioskodawca: Gminne Centrum Kultury i Sportu

Partner projektu: Miasto Peitz

Źródło finansowania: Fundusz Małych Projektów, Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020

Krótki opis: celem projektu było zwiększenie atrakcyjności transgranicznej obszaru wsparcia i promocja krajobrazu, sztuki i kultury. Działanie objęło warsztaty fotograficzne i plastyczne oraz wystawę powstałych prac. Terenem działąń twórczych był pięknie odnowiony iłowski park - Park Dworki. W ramach projektu powstały unikatowe prace fotograficzne i romantyczne widoki malowane techniką akwareli. Wystawa była prezentowana po obu stronach naszego euroregionu.