30
sie
2018

Srebrny Jubileusz Biegu Sztafetowego od Ratusza do Ratusza

autor: Katarzyna Hoffmann 

Tytuł projektu: Srebrny Jubileusz Biegu Sztafetowego od Ratusza do Ratusza

Wnioskodawca: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze,

Partner projektu: Urząd Miasta  Cottbus

Źródło finasowania: Fundusz Małych Projektów, Program Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020,

Krótki opis: Celem projektu jest zacieśnianie stosunków polsko-niemieckich pomiędzy miastem Zielona Góra i Cottbus oraz pogłębianie współpracy transgranicznej mieszkańców polsko-niemieckiego pogranicza poprzez realizację biegu sztafetowego. Przedmiotem projektu jest sztafeta na dystansie 100km z miasta partnerskiego Cottbus do Zielonej Góry. Zaproszenie do biegu zostało skierowane do szerokiego grona sportowców z całego obszaru wsparcia, co przełożyło się na liczny udział uczestników w wydarzeniu – 68 drużyn, 340 biegaczy. W skład każdego zespołu wchodzi minimum 5 osób, w tym obowiązkowo jeden uczestnik powyżej 50 lat i minimum jedna kobieta.  Zgodnie z przyjętą od początku trwania przedsięwzięcia zasadą, co roku zmieniany jest kierunek biegu. Tegoroczny  bieg wystartował  08.07.2017r. z Cottbus, natomiast meta została ustawiona w Zielonej Górze. Biegacze pokonali dystans 100 km na trasie Cottbus-Peitz- Trauer- Bärenklau – Guben - Gubin – Dzikowo - Brzózka – Nowy Zagór – Dąbie – Gronów – Leśniów – Radomia – Zielona Góra.  Jubileuszowy 25 bieg otrzymał Honorowy Patronat Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Wartością dodaną projektu jest promocja sportu jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego. Szczególnie ważnym jest, że projekt swoim zasięgiem obejmuje bardzo szeroki obszar wsparcia, zdecydowanie wykraczający poza miasto Zielona Góra i Cottbus.

Należy podkreślić, że 13.11.2017 roku we Frakfurcie/O projekt został wyróżniony jako „najlepsze przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Małych Projektów” podczas corocznej imprezy „Nagroda INTERREG 2017” w ramach Programu Współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020.

Pierwszy Bieg Sztafetowy od Ratusza do Ratusza odbył się w 28.08.1992r. Wzięło w nim udział 28 sztafet. W pierwszej edycji uczestniczył maratończyk, brązowy medalista Igrzysk Olimpijskich w Barcelonie w 1992r. – Stephan Freigang. We wszystkich 25 edycjach biegu udział brały 3 niemieckie sztafety:  LC Ron Hill,  Spreewald Läufer oraz Parkläufer.  Na przestrzeni lat organizatorami biegów po stronie polskiej byli: Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji w Zielonej Górze, Lubtour Zielona Góra, Zielonogórski Lekkoatletyczny Klub Sportowy, zaś po stronie niemieckiej Cottbuser Parklaufer i Urząd Miasta w Cottbus.

Dla mieszkańców Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” Bieg Sztafetowy stał się sztandarowym wydarzeniem. Sukces tego projektu nie byłby możliwy bez ogromnego zaangażowania władz partnerskich miast Zielonej Góry i Cottbus.