Fundusz Małych Projektów i Projekty sieciowe w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (woj. Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013
- Pliki do pobrania

Wspólne Wytyczne dla FMP i PS

Niezbędne dokumenty

Nabór Projektów

Mały projekt

Projekt sieciowy

Rozliczanie projektów

Wzór umowy o dofinansowanie

  • Umowa (format pdf, 1179KB)

Inne dokumenty