Wersja Kontrastowa
branderburgia.gif
29
cze
2015

Cross-Cultural Training – projekt własny Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”

autor: Katarzyna Hoffmann 

Wspólnie z niemieckim partnerem Euroregionem „Spree-Neisse-Bober” e.V. w okresie styczeń – czerwiec 2015 pracownicy obu biur uczestniczyli w projekcie „Cross-Cultural Training” mającym na celu  podniesienie kompetencji interkulturowych niezbędnych do  efektywnego wdrażania transgranicznej współpracy.

Realizacja projektu zakładała polepszenie jakości współpracy pomiędzy  osobami działającymi na rzecz transgranicznej kooperacji na obszarze Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr“. 

Środkiem do tego było przeprowadzenie 23 spotkań:

- 2 dużych 2-dniowe treningów(Dychów, Gubin)

- 1 dużego 1-dniowego treningu (Gubin)

-20  4-godzinnych małych treningów połączonych z podniesieniem kwalifikacji językowych (Gubin)

Treningi koncentrowały się na poznawczych i empirycznych poziomach w kontaktach z kulturą polską  i niemiecką, przekładających na podniesienie kompetencji  niezbędnych do pracy w dwukulturowych zespołach.

Szkolenia dały możliwość poznania i przećwiczenia kompetencji ułatwiających radzenie sobie z różnicami kulturowymi i konfliktami wynikającymi z tych różnic, co pozwoli działać z ufnością i pewnością w zagranicznych środowiskach kulturowych oraz efektywnie dostosowywać się do zmiennych kulturowych.

Poza praktycznymi informacjami o Polsce i Niemczech, szkoleniem objęte zostały te obszary pracy i życia dwóch krajów, które pomogły zrozumieć fundamenty  kształtujące obecną sytuację kulturową i społeczno-gospodarczą w Polsce i w Niemczech oraz zrozumieć i poznać mentalność i system wartości partnerów.

 

Jesteśmy przekonani, że aktywne uczestnictwo w treningach wpłynie na jakość i poziom szeroko pojętej dwunarodowej współpracy.

 

Serdeczne podziękowania składamy wspaniałym trenerom: dr Lilianie Młodzik oraz dr Robertowi Buczkowi, który pełnił jednocześnie rolę tłumacza.