saksonia.gif
13
paź
2014

Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 – 2020 przesłany do Komisji Europejskiej

autor: Katarzyna Wysługocka 

Program Współpracy INTERREG Polska - Saksonia 2014 – 2020 przesłany do Komisji Europejskiej

Program Współpracy INTERREG Polska – Saksonia 2014 – 2020 został przesłany z zachowaniem przewidzianego terminu - w dniu 22 września 2014 r. - do Komisji Europejskiej. Komisja w ciągu 6 miesięcy oceni zgodność dokumentu programowego z prawem Unii Europejskiej. Następnym krokiem jest zatwierdzenie Programu. Dokument programowy w wersji przedłożonej do Komisji Europejskiej znajdą Państwo na stronie:

http://www.sn-pl.eu/media/pl/2014_2/Program_Wsppracy_Polska-Saksonia_2014_2020.pdf

Do dnia 30.11.2014 r. można nadal przedkładać Instytucji Zarządzającej Programem szkice projektów flagowych.