Wersja Kontrastowa
saksonia.gif
06
maj
2014

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020.

autor: Katarzyna Wysługocka 

Rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020.

Dzisiaj rozpoczęły się konsultacje publiczne projektu Programu Współpracy Interreg Polska – Saksonia 2014-2020. Konsultacje potrwają do 8 czerwca 2014 r. Ich celem jest zebranie opinii i uwag na temat kierunków wsparcia proponowanych w ramach Programu.

Konferencja konsultacyjna

Konferencja odbędzie się 27 maja 2014 r. w Zgorzelcu w Miejskim Domu Kultury, ul. Parkowa 1.

Aby wziąć udział w konferencji, należy zarejestrować się on-line. Liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Podczas konferencji zapewnione jest tłumaczenie z/na język polski/język niemiecki.

Uwagi do projektu Programu

Aby zgłosić uwagi na temat projektu Programu należy wypełnić formularz on-line bądź też wziąć udział w konferencji konsultacyjnej. Uwagi zgłoszone w inny sposób zostaną automatycznie wyłączone z procesu ich rozpatrywania.

Termin zgłaszania uwag upływa 8 czerwca 2014 r.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszyscy zainteresowani, a w szczególności przedstawiciele samorządów terytorialnych, partnerów społeczno-gospodarczych, administracji rządowej, organizacji pozarządowych i środowisk akademickich.

W celu zapoznania się z projektem Programu prosimy o pobranie dokumentu ze strony

Podstawowe informacje

Zakres wsparcia
przewidziany w Programie obejmuje następujące zagadnienia tematyczne:

  • zwiększenie atrakcyjności obszaru wsparcia poprzez utrzymanie i świadome wykorzystanie potencjału wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego;
  • poprawę jakości połączeń drogowych do przejść granicznych;
  • wzmocnienie powiązania i rozszerzenie wspólnej polsko-niemieckiej oferty edukacyjnej;
  • intensyfikacja instytucjonalnej współpracy pomiędzy obywatelami i instytucjami we wszystkich obszarach życia społecznego.

Beneficjentami Programu mogą być m.in:

  • jednostki administracji rządowej oraz samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  • państwowe i samorządowe osoby prawne;
  • jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;
  • szkoły, szkoły wyższe i placówki oświatowe;
  • stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje pozarządowe.

Przewidywany budżet Programu to 82,4 mln euro, w tym 70 mln euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obszar wsparcia obejmuje podregion jeleniogórski w województwie dolnośląskim oraz powiat żarski w województwie lubuskim po stronie polskiej oraz powiaty Görlitz i Bautzen po stronie niemieckiej.

Instytucją Zarządzającą Programu jest Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej, a Koordynatorem Krajowym – Ministerstwo Środowiska i Rolnictwa Kraju Związkowego Saksonii. Program przygotowywany jest wspólnie przez międzynarodową polsko-niemiecką Grupę Roboczą.

Rozpatrzenie uwag

Po zakończeniu konsultacji wszystkie uwagi zgłoszone w czasie ich trwania zostaną rozpatrzone w trakcie prac nad ostateczną wersją Programu na lata 2014-2020. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji publicznych zostanie opublikowane na stronie internetowej www.ewt.gov.pl w ciągu 30 dni od dnia ich zakończenia.

Wszystkie pliki gotowe do pobrania na stronie:

https://www.ewt.gov.pl/2014_2020/Strony/konsultacje_publiczne_projektu_Programu_Interreg_Polska_Saksonia_2014_2020.aspx