saksonia.gif
13
paź
2011

Konferencja roczna "Współpraca polsko-niemiecka – aktywni razem"

autor: Katarzyna Wysługocka 

Dnia 11 października 2011 r. w Görllitz odbyła się roczna konferencja Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska-Saksonia 2007-2013. Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” reprezentował Prezes Konwentu pan Czesław Fiedorowicz oraz dyrektor biura  pani Bożena Buchowicz

Konferencja rozpoczęła się o godz. 10 . Informację dotyczącą stanu Wdrażania programu przekazał pracownik Wspólnego Sekretariatu Technicznego.

Program Konferencji przedstawiał się następująco:

1. Prezentacja projektu w dziedzinie wsparcia 1.1 Gospodarka i nauka

Badanie partnerstw publiczno-prywatnych jako instrumentów do realizacji projektu infrastrukturalnego na obszarze granicznym Saksonii i Polski (PPPSAXPOL)

 

2.  Prezentacja projektu w dziedzinie wsparcia 1.2 Turystyka i działalność uzdrowiskowa

VIA SACRA – dwa miasta jedna droga

 

3. Prezentacja projektu w dziedzinie wsparcia 1.3 Transport i komunikacja

Regio Info.

 

4. Prezentacja projektów w dziedzinie wsparcia 1.4 Środowisko przyrodnicze:

 

a) Dolnośląsko-Saksońska Akademia Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

b) Utworzenie centrum spotkań leśników Polskich i Niemieckich w Wymiarkach

 

5. Dyskusja panelowa z Partnerami Wiodącymi wybranych projektów

 

„Doświadczenia w zakresie współpracy transgranicznej“

 

Konferencja zakończyła się o godz. 13.35

Zdjęcia