21
lis
2022

ZAPYTANIE OFERTOWE ROZSTRZYGNIĘTE

autor: Alicja Dubert 

Niniejszym informujemy, że Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr" w ramach projektu "Realizacja Funduszu Małych Projektów w Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr"" w Programie INTERREG VA Brandenburgia - Polska 2014-2020 dokonała oceny złożonych ofert w ramach postępowania na dostawę sprzętu komputerowego, drukarek, kserokopiarki oraz wyposażenia serwera. Protokół z wyboru ofert znajduje się w załączonym pliku.

Dokumenty