31
maj
2022

Fundusz Małych Projektów - liczba uczestników

autor: Katarzyna Hoffmann 

Drodzy Beneficjenci Funduszu Małych Projektów!

Zgodnie z decyzją Konwentu z  24.05.2022r. informujemy, że w przypadku projektów realizowanych w ramach FMP złagodzone zostały zasady dotyczące udziału uczestników polskich i niemieckich. Decyzja podyktowana była skutkami pandemii oraz  wciąż istniejącymi obostrzeniami  covidowymi w Niemczech. Zgodnie z nowymi regulacjami, w uzasadnionych przypadkach możliwa  jest większa dysproporcja w zakresie założonej we wnioskach o dofinasowanie liczby uczestników. W przypadku  nieosiągnięcia zaplanowanej liczby osób, konieczne jest konkretne uzasadnienie, które będzie podlegało indywidualnej ocenie ESNB.