16
lip
2019

Nowe formularze rozliczeniowe

autor: Katarzyna Hoffmann 

Informujemy, że na naszej stronie internetowej dostępne są nowe/zaktualizowane formularze obowiązujące wszystkich beneficjentów, którzy złożą rozliczenie w biurze od 15.07.2019r.                                                                                                      

Zaktualizowany formularz to:

  • Raport z realizacji projektu

Nowe formularze to:

  • Zał. 3 Oświadczenia i potwierdzenia beneficjenta małego projektu dotyczące dostaw   i usług realizowanych przez powiązane podmioty trzecie;
  • Zał. 4 Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT.

Link do dokumentów:

http://euroregion-snb.pl/program/interreg/dokumenty

 

Linki