08
mar
2019

Konferencja „ Interreg – 15 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej”

autor: Marta Krupińska 

W tym roku mija 15 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. W ramach tej rocznicy 6 marca 2019r. Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego zorganizował konferencje pt. „Interreg – 15 lat po rozszerzeniu Unii Europejskiej”. Podczas konferencji przedstawione zostały efekty już zrealizowanych projektów współpracy transgranicznej oraz projekty, które są w trakcie realizacji. Euroregion „Sprewa – Nysa – Bóbr” zaprezentował dwa ze swoich realizowanych projektów: DIALOG oraz EuRegioNet – internacjonalizacja sieci klastrów. Ponadto na stoisku informacyjnym informowaliśmy o Funduszu Małych Projektów oraz o projekcie wspierającym partnerstwa.

Wydarzenie to było okazją do wymiany doświadczeń, podsumowania rezultatów 15 – lat wdrażania Programów INTERREG i dyskusji o planach na kolejny okres programowania po 2020 roku.

Zdjęcia