Wersja Kontrastowa
28
wrz
2017

Fundusz Małych Projektów na pograniczu polsko- niemieckim i polsko-czeskim - wymiana doświadczeń

autor: Izabela Pantkowska 

26-27 września 2017r. w Polanicy Zdrój spotkali się przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju oraz euroregionów z pogranicza polsko-niemieckiego  oraz polsko-czeskiego.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń w zakresie realizacji Funduszu Małych Projektów na obu granicach. Uczestnicy szczegółowo opowiadali o ścieżkach naboru projektów, ich ocenie oraz systemach rozliczeń i refundacji.  Warto zauważyć, że na zachodniej i południowej granicy Polski  występuje wiele różnić w poszczególnych etapach.  Dotyczy to  chociażby  minimalnej  wysokości dofinansowania projektu międzyludzkiego (bez ograniczeń na granicy polsko-niemieckiej, 2.000 EUR przy przedsięwzięciach polsko-czeskich) czy formy składania wniosków – tradycyjna (w programach zachodnich) bądź elektroniczna (na południu Polski).

Cieszymy się, że beneficjenci Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa-Nysa-Bóbr”  nie mają ograniczeń w postaci jednorazowej korekty wniosku o dofinansowanie  oraz  mogą korzystać z szybkich refundacji.  

Jak podkreślał Pan Tomasz Kołodziejczak - Naczelnik Wydziału Monitoringu i Ewaluacji w Ministerstwie Rozwoju, wymiana informacji posłużyć ma optymalizacji wdrażania projektów spotkaniowych oraz być bazą do konstrukcji funduszy w kolejnym okresie programowania.

Ze strony Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” w spotkaniu uczestniczyli Pan Czesław Fiedorowicz - Prezes Konwentu oraz Izabela Pantkowska - Zastępca Dyrektora.