Wersja Kontrastowa
21
kwi
2017

Posiedzenie Komitetu Monitorującego Brandenburgia - Polska

autor: Marta Krupińska 

12 kwietnia 2017 r. we Frankfurcie nad Odrą odbyło się kolejne posiedzenie w ramach programu Brandenburgia-Polska. Komitet Monitorujący, składający się z przedstawicieli administracji rządowej i regionalnej oraz reprezentantów organizacji pozarządowych z Polski i Brandenburgii, zatwierdził:

-  zmiany w kryteriach oceny merytorycznej projektów,

 - procedurę postępowania ze skargami na ocenę i wybór projektów,

  - szereg drobniejszych zmian w regulaminie Komitetu Monitorującego oraz podręczniku beneficjenta, mających na celu doprecyzowanie dotychczasowych treści,

  - roczny plan działań komunikacyjnych na 2017 r. – obejmujący m.in. szkolenia, materiały/broszury informacyjne, gadżety, artykuły prasowe oraz organizację wydarzenia rocznego.

Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” reprezentowany był  przez Pana Krzysztofa Kaliszuka – członka konwentu oraz Panią Bożenę Buchowicz – Dyrektor biura.