Nabór Wniosków
do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Przypominamy, że wszystkie kompletne wnioski z datą realizacji w 2017 r.,
które wpłyną do Jednostki Centralnej PNWM do 10 maja,
mają zagwarantowane dofinansowanie.

Do złożenia wniosku do PNWM zostało

14 dni

Wszystkie informacje znajdą Państwo w zakładce PNWM.

Fundusz Małych Projektów ramach
Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska - Saksonia 2007-2013

LISTA PROJEKTÓW ZŁOŻONYCH W BIURZE EUROREGIONU "SPREWA-NYSA-BÓBR" do 31.03.2012 r.