#Partner2022 – rozbudowa transgranicznych partnerstw w Euroregionie Spree-Neiße-Bober/Sprewa-Nysa-Bóbr

Tytuł Projektu: #Partner2022 – rozbudowa transgranicznych partnerstw w Euroregionie Spree-Neiße-Bober / Sprewa-Nysa-Bóbr

Partner wiodący: Euroregion Spree-Neiße-Bober e.V.

Partner projektu: Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr

Cel projektu: Zapewnienie dobrych, odpowiednich dla specyficznej grupy względnie zorientowanych podmiotowo warunków ramowych dla wzrostu jakościowego i ilościowego polsko-niemieckich partnerstw w Euroregionie, którym towarzyszą pokrywające się obszarowo oferty doradztwa, a także dopasowana do tego promocja.

Grupa docelowa: instytucje, które chciałyby nawiązać współpracę z partnerami z Polski i Niemiec, w ramach których wyróżnić można 4 podgrupy:

 • Jednostki samorządu terytorialnego, w tym ich związki i instytucje podległe
 • Stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe
 • Podmioty związane z kształceniem (szkoły, szkoły wyższe, przedszkola, jednostki kształcenia zawodowego i dokształcania)
 • Placówki kulturalne i sportowe

Rezultaty:

 • Poradnik dot. pracy w partnerstwach z praktycznymi wskazówkami: 1
 • Warsztaty tematyczne: 160 uczestników
 • Doradztwa w ramach #Drogidopartnerstw: 48
 • Rozbudowa bazy danych partnerów: 1
 • Gra „Flirt towarzyski”: 1

Okres realizacji: 01.03.2020 – 30.06.2022

Kwota dofinasowania: 161.106,21 EUR

Główne założenia:

 • Analiza oraz dalszy rozwój istniejących partnerstw
 • Rozbudowa bazy danych
 • Usługi doradcze dla polskich i niemieckich instytucji
 • Opracowanie poradnika dotyczącego pracy nad projektami
 • Realizacja szeroko pojętej promocji dla zróżnicowanej grupy odbiorców/ instytucji.Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych kooperacji w Euroregionie SNB

Tytuł Projektu: Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych kooperacji w Euroregionie SNB

Partner wiodący: Euroregion Spree-Neisse-Bober e.V.

Partner projektu: Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” w Gubinie

Cel projektu: stworzenie lepszych warunków ramowych do rozwoju istniejących i inicjowania nowych partnerstw dostosowanych do zróżnicowanych kooperacji prowadzonych w euroregionie za pomocą intensywnego, strategicznego doradztwa oraz dedykowanego wsparcia.

Grupa docelowa: potencjalni partnerzy z terenu Euroregionu chcacy nawiązać transgraniczne partnerstwa lub stworzyć nową konstelację w ramach istniejącej współpracy

Rezultaty:

 • liczba współpracujących instytucji: 87
 • giełdy partnerskie: 2
 • raport “Ewaluacja potencjałów i ograniczeń transgranicznych kooperacji”: 1
 • baza danych partnerów: 1
 • warsztaty dla nowych partnerow, narady i konsultacje: 62

Okres realizacji: 01.03.2017– 01.12.2019

Kwota dofinasowania: 219.679,92 EUR

Główne założenia:

 • Analiza dotychczasowych kontaktów transgranicznych pomiędzy instytucjami.
 • Sporządzenie prostej w obsłudze bazy danych służącej  poszukiwaniu partnera.
 • Przeprowadzenie konsultacji, warsztatów, giełd partnerskich dla zainteresowanych podmiotów.
 • Realizacja szeroko pojętej promocji dla zróżnicowanej grupy odbiorców/ instytucji.
 • Przygotowanie podsumowania „Potencjały i ograniczenia transgranicznych kooperacji”.