pnwm.gif
21
sty
2016

Nabór wniosków do Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

autor: Mariusz Welman 

Szanowni Państwo,

zapraszamy do składania wniosków o dofinansowanie programów spotkań młodzieży z funduszy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na 2016 r.

Stawki ryczałtowe pozostają w tym roku na takim samym poziomie, jak w roku ubiegłym.

Wszystkie kompletne projekty  zaplanowane do realizacji w 2016 r., które wpłyną do Jednostki Centralnej PNWM do 31 maja otrzymają dofinansowanie na średnim poziomie 67% maksymalnych stawek ryczałtowych.

Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w zależności od posiadanych środków lub umieszczane na liście rezerwowej

 

Zachęcamy Państwa do składania wniosków i rozliczania się drogą elektroniczną:

-poprzez moduł OASE udostępniony dla Państwa na stronie www.pnwm.org

-lub poprzez przesłanie skanów dokumentów mailem na adres JC PNWM zamieszczony poniżej:

pnwm@euroregion-snb.pl

Wnioski składane w wersji papierowej będą również honorowane.

W 2016 r. PNWM nie dofinansowuje jednonarodowych wyjazdów do miejsc pamięci.

Dzięki wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RFN wnioski z Ukrainą, Białorusią, Gruzją, Mołdawią, Armenią, Azerbejdżanem i Rosją mogą liczyć na szczególne wsparcie.

Od 2016 r. nie mają Państwo obowiązku przesyłania oryginałów dokumentów, a jedynie ich przechowywania przez 5 lat do ewentualnej kontroli.