Wersja Kontrastowa
pnwm.gif
17
mar
2015

Zaproszenie do składania wniosków PNWM

autor: Mieczysław Kijewski 

Szanowni Państwo,

zapraszamy Państwa do składania wniosków na projekty młodzieżowe w ramach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. Wprawdzie prowadzimy nabór całoroczny, ale ci z Państwa, którzy złożą wnioski do 15 maja bieżącego roku mają zagwarantowane dofinansowanie. Dlatego zachęcamy Państwa do składania wniosków, nawet jeśli planowane spotkania będą odbywały się jesienią, czy też w okresie późniejszym. Zawsze istnieje możliwość zmiany terminu spotkania po uprzednim poinformowaniu JC PNWM.

Wnioski złożone w terminie późniejszym będą rozpatrywane zgodnie z aktualną sytuacją budżetową.

W tym roku obowiązują te same formularze wniosku i załączników, jak w roku ubiegłym. Nie uległy również zmianie stawki ryczałtowe.

Wnioski można składać tradycyjną pocztą lub pocztą elektroniczną z dołączeniem skanu ostatniej strony wniosku z pieczęciami obu partnerów oraz podpisami. Nie ma wtedy potrzeby dosyłania oryginału wniosku.

W tym roku budżetowym nastąpiły dwie zasadnicze zmiany we wnioskowaniu o środki finansowe z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży:

  1. Wnioski można składać w postaci elektronicznej tak jak opisano to powyżej oraz za pośrednictwem zakładki „wniosek online” ze strony www. pnwm.org. Można również rozliczać dotację w formie elektronicznej bez konieczności dosyłania oryginałów dokumentów, jako skany na adres pnwm@euroregion-snb.pl lub za pośrednictwem wspomnianej zakładki na stronie PNWM
  2. Istotna zmiana dotyczy szkolnych podmiotów niemieckich: od tego roku szkoły niemieckie mogą ubiegać się o dofinansowanie do kosztów przejazdu na miejsce programu oraz o dofinansowanie do kosztów programu w Niemczech również na uczestników niemieckich, na takich samych zasadach, jak dotychczas robiły to szkoły polskie. Proszę o poinformowanie o tym swoich partnerów.

Formularz wniosku do wypełniania na komputerze oraz wzory załączników znajdują się na naszej stronie internetowej w zakładce PNWM oraz na stronie www.pnwm.org

W przypadku ubiegania się o 100% dofinansowania do wniosku z udziałem osób niepełnosprawnych, proszę o dołączenie do wniosku odpowiedzi na pytanie: „Czy w związku z udziałem w programie osób niepełnosprawnych wiążą się dodatkowe koszty? Jeśli tak, to jakie?”

Podobnie jak w roku ubiegłym ze względu na szczególną sytuację polityczną na Ukrainie PNWM w szczególny sposób będzie wspierać trójstronne programy z udziałem młodzieży ukraińskiej.

Zachęcam Państwa do odwiedzania naszych stron internetowych i śledzenia informacji o aktualnych inicjatywach Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Bardzo chętnie odpowiem na wszelkie pytania z Państwa strony pod numerem telefonu 068 455 80 53 lub mailowo: pnwm@euroregion-snb.pl.

 

Kierownik Jednostki Centralnej

Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

Mieczysław Kijewski