pnwm.gif
18
wrz
2006

PNWM

autor: Małgorzata Kijewska 

Wspólny projekt Niemiecko-Francuskiej Współpracy Młodzieży oraz Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

W terminie 24 – 27 października 2006 Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży (PNWM) wraz z Niemiecko-Francuską Współpracą Młodzieży (NFWM) organizuje po raz pierwszy polsko-niemiecko-francuskie seminarium metodyczne dla nauczycieli TriLog. Przedmiotem tego seminarium jest stworzenie forum partnerów zaangażowanych w trójstronne wymiany szkolne oraz nawiązanie nowych partnerstw trójnarodowych.

Celem seminarium jest przedstawienie metod i narzędzi, które mogą służyć polskim, niemieckim i francuskim partnerom w przygotowywaniu i przeprowadzeniu wspólnych programów oraz rozwijaniu ich dalszej współpracy. Podczas dyskusji i warsztatów zostaną wypracowane pomysły oraz metody realizacji trójstronnych, polsko-niemiecko-francuskich projektów szkolnych. Planowane jest wprowadzenie do metodyki międzykulturowej pracy z młodzieżą, pedagogiki projektu oraz nauczania interkulturowego. Ponadto odbędą się dyskusje dotyczące istniejących wymian, przykładowych programów, elementów zarządzania projektami trójstronnymi, giełda kontaktów oraz zaprezentowane zostaną możliwości finansowania spotkań trójnarodowych.

Będziemy zastanawiać się nad praktyczną rolą oraz odpowiedzialnością wszystkich podmiotów trójstronnej wymiany szkolnej. Ponadto chcielibyśmy zachęcić uczestników do wspólnej, aktywnej pracy metodą projektu podczas spotkań młodzieży. W tym celu zamierzamy stworzyć forum, które umożliwi wymianę doświadczeń i pomysłów, a w perspektywie doprowadzi do powstania platformy kontaktów dla nauczycieli zaangażowanych w polsko-niemiecko-francuską wymianę szkolną.

Seminarium skierowane jest przede wszystkim do polskich, niemieckich i francuskich nauczycieli, którzy chcą nawiązać lub/i wzmocnić trójstronne partnerstwa. Zaplanowane są warsztaty uzupełniane informacjami teoretycznymi.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszenia w wersji do pobrania 

 

Opcje


  Strona gotowa do druku

  Wyślij ten artykuł do znajomych

Małgorzata Kijewska