pnwm.gif
08
wrz
2006

PNWM

autor: Małgorzata Kijewska 

Wyniki badań: długofalowe skutki wymiany młodzieży

Długofalowe skutki udziału w międzynarodowych spotkaniach młodzieży na rozwój osobowości uczestników
Projekt badawczy został przeprowadzony w okresie od grudnia 2002 do lipca 2005 roku na uniwersytecie w Ratyzbonie, przy współpracy z Federalnym Stowarzyszeniem na Rzecz Międzykulturowego Kształcenia Młodzieży, Międzynarodową Centralą Stowarzyszeń Młodzieżowych, Niemieckim Federalnym Związkiem Młodych oraz z Bawarskim Związkiem Młodych. Patronat naukowy objęli: prof. dr Alexander Thomas oraz dwójka dyplomowanych psychologów – Heike Abt i Celine Chang. Projekt został również wsparty przez fundację „Deutsche Jugendmarke”.
Postawione zostały między innymi następujące pytania:
• Jaki wpływ może mieć udział w międzynarodowych spotkaniach młodzieży na byłych uczestników – co najmniej po sześciu latach od tego wydarzenia?
• Jakie procesy leżą u podstaw późniejszych długofalowych skutków uczestnictwa w spotkaniach?
• Jak wymiana młodzieżowa oceniana jest z perspektywy czasu?
• Czy istnieją różnice ze względu na odmienne typy programów międzynarodowych?
Zapraszam do zapoznania się z wynikami badań. Wersja do pobrania tutaj

Małgorzata Kijewska