Wersja Kontrastowa
pnwm.gif
12
mar
2013

Seminarium dla nauczycieli

autor: Kalina Maciejewska 

W dniach 6-10 marca 2013 w Karczmie Taberskiej w Janowcu koło Nowego Kramska, nasz Euroregion we współpracy z warszawskim biurem Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży zorganizował seminarium dla nauczycieli zajmujących się organizowaniem polsko-niemieckich spotkań młodzieżowych pod nazwą „Teamwork-Dreamwork”.  W szkoleniu udział wzięli nauczyciele polscy i niemieccy ze szkół partnerskich. Prowadzącymi byli trenerzy PNWM Natalia Krasowska oraz Klaus Waiditschka.

Podczas wieczoru rozpoczynającego szkolenie Prezes Konwentu Czesław Fiedorowicz serdecznie przywitał uczestników oraz podziękował im za dotychczasową działalność na rzecz zbliżenia młodych ludzi z Polski i Niemiec. Podkreślił również dużą wagę, jaką poświęca się w naszym Euroregionie współpracy młodzieży.

W czasie czterodniowych zajęć uczestnicy skoncentrowali się na poznaniu gier i zabaw integracyjnych, sposobów rozwiązywania konfliktów w grupie, omówieniu różnic kulturowych oraz sposobach ewaluacji spotkań. Znalazł się również czas na omówienie procedur wnioskowania i dofinansowania z PNWM, a także wyjaśnienie wielu niuansów dotyczących tej problematyki.

Uczestnicy bardzo aktywnie brali udział we wszystkich zajęciach. Po zakończeniu seminarium wszyscy wyjechali ze stosownymi zaświadczeniami o ich ukończeniu.

Mamy nadzieję, że tego typu szkolenia w znaczący sposób przyczynią się do podniesienia jakości spotkań młodzieżowych w naszym Euroregionie.

Zdjęcia