euroregion.gif
11
lip
2012

Spotkanie warsztatowe w Schleife

autor: Kalina Maciejewska 

W dniu 7 lipca br. przedstawiciele gminy Zbąszyń i tzw. Lokalnych Grup Rybackich wzięli udział w spotkaniu warsztatowym w Schleife. Zajęcia rozpoczęły się o godz. 10.00 w sali Centrum Kultury Serbołużyckiej, w której wszystkich zgromadzonych powitał Pan Burmistrz Reinhard Bork. Podczas wykładów przedstawiona została Gmina Schleife wraz z jej specyfiką oraz inwestycjami zrealizowanymi ze środków UE, stanowiącymi odpowiedź na potrzeby lokalnej społeczności.

Po pięciu blokach tematycznych uczestnicy spotkania zwiedzili Centrum Kultury Serbołużyckiej, gdzie od wielu lat pielęgnowane są tradycje Serbołużyczan. Uwagę zwiedzających zwróciły m.in. piękne lalki przywdziane w kolorowe, regionalne stroje oraz pisanki malowane na Święto Wielkiej Nocy. W spotkaniu brał udział m.in. pan Manfred Hermasch z Gminy Schleife, który zaprezentował żywy język i tradycje Serbołużyczan. Następnie uczestnicy spotkania wzięli udział w wyjeździe w okolice miejscowości Boxberg, którego głównym celem było zwiedzenie gospodarstwa rybackiego produkującego karpia ekologicznego. Jego gospodarze przedstawili prezentację o produkcie regionalnym – tzw. Bio-karpiu z Górnych Łużyc, reklamowanego jako produkt, którego walory smakowe i zdrowotne wynikają z trwałego, zrównoważonego wykorzystywania stawów hodowlanych. Ostatnim punktem wyjazdu było zwiedzanie Njepla-Hof, gdzie goście z polski mogli poznać zwyczaje i obyczaje gospodarzy, w tym tradycyjne pieśni i potrawy pochodzące z lokalnych gospodarstw.

Warsztaty były pomysłem strony polskiej (LGR Obra - Warta), jednakże gospodarz, burmistrz Bork przejął na siebie większość spraw organizacyjnych, w tym catering, zaproszenie prelegentów i przygotowanie programu. Spotkanie było bardzo interesujące i doskonale przygotowane.  

Osobą współdziałającą przy organizacji warsztatów i pośredniczącą w kontaktach był kierownik projektu „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw”, pan Mariusz Welman.

Zdjęcia