pnwm.gif
22
sie
2006

PNWM

autor: Małgorzata Kijewska 

Forum adresowane jest do multiplikatorów oraz osób zaangażowanych w trójstronną wymianę pomiędzy tymi trzema narodami.

Celem Forum jest wsparcie trójstronnych projektów wymian młodzieżowych i współpracy instytucji trzeciego sektora. Tematem wiodącym tegorocznego Forum będą wartości w wymianie międzynarodowej. Szczególny nacisk położony będzie na wypracowanie konkretnych celów i tematów projektów trójstronnych oraz wymianę doświadczeń w obszarze wymian międzynarodowych. Forum pozwoli również Państwu na nawiązanie kontaktów z organizacjami z Białorusi i Niemiec oraz poznanie realiów pracy polsko-niemiecko-białoruskiej przez PNWM. W czasie seminarium zapewnione jest tłumaczenie w trzech językach (poski, niemiecki, białoruski).

Zgłoszenia proszę kierować do 18. 09. 2006 na dres a.moskwa@eds-fundacja.pl

Termin Forum:  04-09.11.2006

Miejsce:  Mińsk

wersja elektroniczna zgłoszenia na stronie: www.pnwm.org lub www.eds-fundacja.pl

 

Osoby zainteresowane w/w Forum proszę o kontakt

pnwm@euroregion-snb.pl

tel.068 3595082

 

Pozdrawiam,

Małgorzata Kijewska