euroregion.gif
23
mar
2012

Posiedzenie Konwentu 21.03.2012

autor: Kalina Maciejewska 

W dniu 21.03.2012 w siedzibie Euroregionu "Sprewa - Nysa - Bóbr" odbyło się posiedzenie Konwentu.

Obradom przewodniczył Prezes Konwentu pan Czesław Fiedorowicz. W spotkaniu wzięła również udział Dyrektor biura pani Bożena Buchowicz.

Posiedzenie rozpoczęło się o godzinie 9.00 i przebiegało według następującego porządku:

1. Omówienie tematów na XXXVII Konferencję Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr”.
2. Omówienie tematów na konferencję „Inicjowanie, wspieranie i rozwój transgranicznych partnerstw projektowych“.
3. Informacje dotyczące realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Brandenburgia.
3.1. Informacje na temat realizacji  Funduszu Małych Projektów i Projektów Sieciowych.
4. Informacje dotyczące realizacji Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Saksonia.
4.1. Informacje na temat Funduszu Małych Projektów.
5. Omówienie zakresu tematycznego do Wspólnego Planu Działania Euroregionu „Sprewa – Nysa – Bóbr” na lata 2014-2020.
6. Informacje na temat powołania Federacji Euroregionów Rzeczypospolitej Polskiej.
7. Sprawy różne.

Zdjęcia