Wersja Kontrastowa
pnwm.gif
28
lip
2011

20 lat Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży (PNWM)

autor: Mieczysław Kijewski 

20 lat Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży

 

17 czerwca 1991 roku Polska i Niemcy podpisały Traktat o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Traktat podpisali: ze strony polskiej Jan Krzysztof Bielecki i Krzysztof Skubiszewski, ze strony niemieckiej Helmut Kohl i Hans-Dietrich Genscher. 17 czerwca bieżącego roku obchodziliśmy 20 lecie jego podpisania.

W naszym Euroregionie termin ten zbiegł się z dwoma ważnymi wydarzeniami: XXXVI. Konferencją naszego stowarzyszenia, podczas której udzielono absolutorium Konwentowi i wybrano nowe władze oraz otwarciem naszej siedziby po remoncie kapitalnym.

Troszkę w cieniu tych wydarzeń Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży obchodziła swoje 20 urodziny. W PNWM rok 2011 został ogłoszony rokiem jubileuszowym, w wielu szkołach i placówkach młodzież polska wraz z nauczycielami i opiekunami organizowała  "Dzień niemiecki", a młodzież z Niemiec "Dzień polski" w Niemczech.

Jesienią 2010 r. rozpisano również konkurs pod nazwą „Dobry sąsiad”, w którym Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży postanowiła przyznać z okazji 20-lecia swojego istnienia wyróżnienia osobom i instytucjom szczególnie zasłużonym w rozwój młodzieżowych stosunków polsko-niemieckich . Do końca stycznia 2011 roku do wyróżnienia zgłoszono ponad 700 osób i partnerstw zaangażowanych w wymianę młodzieży z Polski i Niemiec.

Polsko-niemieckie jury, złożone z przedstawicieli Polsko-Niemieckiej Rady Młodzieży - Jörga Walthera i Krzysztofa Zalewskiego, przedstawicieli mediów - Gabriele Lesser i Macieja Wiśniewskiego oraz dyrektorów zarządzających Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży - Pawła Morasa i Stephana Erba zmierzyło się z trudnym zadaniem, jakim był wybór kilku osób i partnerstw spośród wszystkich zasłużonych i zgłoszonych.

Z okazji 20. urodzin Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży 10 osób otrzymało  wyróżnienie "Dobry Sąsiad". Są to osoby, które  od lat, na różne sposoby, przyczyniają się do wzajemnego poznania się młodzieży z Polski i Niemiec. Dzięki nim młodzi ludzie uczą się, jak żyć w przyjaźni z sąsiadami zza Odry. "Dobrzy Sąsiedzi" są przedstawicielami wielu innych zaangażowanych w wymianę szkół, stowarzyszeń, instytucji i inicjatyw, bez których sukcesy 20-letniej pracy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży nie byłyby możliwe.

Z ogromną dumą informujemy, że wśród nich znalazła się również osoba z naszego Euroregionu, nauczycielka Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie, Gabriela Jans.

Wręczenie wyróżnień odbyło się 17 czerwca bieżącego roku w Berlinie w obecności ponad 350 gości - przedstawicieli zaprzyjaźnionych organizacji, instytucji, związków młodzieży, świata polityki i życia publicznego, długoletnich partnerów, osób wpierających i towarzyszących PNWM. Honorowymi gośćmi uroczystości jubileuszowej byli patroni PNWM, prezydent Polski Bronisław Komorowski i prezydent Niemiec Christian Wulff, z rąk których pani Gabrysia otrzymała to zaszczytne wyróżnienie.

Pani Gabrysi serdecznie gratulujemy osiągniętego sukcesu i zapraszamy do dalszej współpracy.

 

 

15 lat temu Gabriela Jans reaktywowała współpracę szkoły specjalnej w Gubinie ze szkołą specjalną w Guben. Od tamtej pory przeprowadziła ponad 40 spotkań, festynów i obozów rehabilitacyjnych, w których wzięło udział każdorazowo ponad 50 uczniów i uczennic z Polski i Niemiec.

 Ponadto pani Jans koordynuje przygraniczne polsko-niemieckie dni projektowe i dłuższe wymiany z wielokrotnymi spotkaniami. Jest też pomysłodawcą i realizatorem comiesięcznych wspólnych całodniowych zajęć lekcyjnych odbywających się na zmianę raz w polskiej, raz w niemieckiej szkole. Tematem tych spotkań jest poznawanie życia codziennego, kultury i języka sąsiada. Gabriela Jans we współpracę transgraniczną zaangażowała nie tylko uczniów i uczennice, ale również koleżanki i kolegów ze szkół partnerskich oraz rodziców swoich podopiecznych. Obecnie współpracuje z trzema niemieckimi i kilkoma europejskimi placówkami partnerskimi.

Gabriela Jans angażuje się w polsko-niemiecką współpracę, gdyż według niej młodzież od najmłodszych lat powinna uczyć się szacunku dla innych niezależnie od ich pochodzenia, koloru skóry, religii, poglądów czy tradycji, aby w dorosłym życiu rozumieć swoich sąsiadów i żyć z nimi, jak w jednej wielkiej rodzinie.