interreg.gif
25
wrz
2007

FMP- środki wykorzystane!

autor: Beata Kurek 

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informujemy, że została wykorzystana kwota przeznaczona na finansowanie projektów realizowanych w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG III A.

 

W dalszym ciągu przyjmujemy od Państwa wnioski licząc na dodatkową kwotę, która powstanie po całkowitym rozliczeniu się Beneficjentów lub w wyniku rezygnacji z projektów.

 

Nie jesteśmy jednak w stanie przewidzieć wysokości dodatkowej kwoty, którą będziemy dysponować, a tym samym nie możemy Państwu zagwarantować, że składane przez Państwa projekty zostaną dofinansowane.

 

Jednocześnie zwracamy się do wszystkich Państwa, którzy mają zatwierdzone wnioski o sprawne rozlicznie projektów umożliwiając tym samym wykorzystanie kwot pozostałych z rozliczania.