interreg.gif
12
wrz
2007

II tura negocjacji RPO dla Lubuskiego z Komisją Europejską

autor: Beata Kurek 
II tura negocjacji RPO dla Lubuskiego z Komisją Europejską

10 września 2007 r. w Brukseli odbyło się drugie spotkanie negocjacyjne dotyczące Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 2007-2013.

Stronę polską reprezentowali: Władysław Ortyl - sekretarz stanu w MRR oraz Krzysztof Szymański - marszałek województwa lubuskiego. Komisję Europejską reprezentował Manfred Beschel - dyrektor Wydziału ds. Projektów Polskich w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej.

Podczas spotkania uzgodniono kwestie dotyczące komplementarności działań RPO z działaniami współfinansowanymi z PROW, PO KL oraz EFR, a także ustalono ostatnie uzupełnienia diagnozy Programu. Omówiono również kwestię działań w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego.

Ponadto strona polska poinformowała o przeznaczeniu w Lubuskim RPO środków na energetykę wiatrową.

Przyjęcie programu przez KE planowane jest na przełomie września i października 2007 r.


Zobacz także:
Relacja z pierwszego spotkania negocjacyjnego z KE dotyczącego RPO dla województwa lubuskiego, 6 czerwca 2007 r.