interreg.gif
27
sie
2007

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW

autor: Beata Kurek 

Stowarzyszenie Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr' ogłasza nabór projektów o charakterze transgranicznym zgodnie z następującymi priorytetami:

 

• Kultura

 

• Sport

 

• Turystyka

 

• Gospodarka

 

• Ochrona Środowiska

 

• Oświata i kształcenie (w szczególności nauka języków)

 

• Kontakty młodzieżowe

 

• Zdrowie i sprawy społeczne

 

Projekty miękkie o maksymalnej wartości 15.000 Euro mogą być realizowane do końca października 2007 roku.

 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczana jest realizacja projektów do końca bieżącego roku.

 

Na wniosek gmin i powiatów członkowskich naszego euroregionu możliwe jest zorganizowanie szkolenia dotyczącego Wypełniania wniosków oraz kwalifikowalności kosztów w ramach Funduszu Mikroprojektów INTERREG III A.