Wersja Kontrastowa
pnwm.gif
26
mar
2007

Forum: Programy integracyjne w międzynarodowej pracy z młodzieżą

autor: Małgorzata Kijewska 

Od 17 do 20 maja 2007, w ramach Konferencji Majowej w Krzyżowej, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży organizuje razem z Fundacją Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i Kreisau Initiative Berlin polsko-niemieckie forum młodzieżowe pod tytułem „Oferty integracyjne w międzynarodowej pracy z młodzieżą”. Uczestnicy forum będą rozmawiać o możliwościach działania, które ułatwią młodzieży niepełnosprawnej i pochodzącej ze środowisk trudnych socjalnie udział w programach międzynarodowej wymiany młodzieży.

Młodzież niepełnosprawna oraz taka, która wychowuje się w trudnych warunkach socjalnych ma utrudniony dostęp do oferty międzynarodowych spotkań młodzieży. Często przeszkodami nie do pokonania zarówno dla młodzieży, jak i opiekunów są finanse, a często inne bariery w postaci np. niewystarczającej znajomości języka. Oferta międzynarodowej wymiany młodzieży pozostaje więc często dostępna wyłącznie dla młodzieży dobrze usytuowanej.

Dlatego Fundacja Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego, Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży i Kreisau Initiative Berlin”, od dwóch lat w swojej działalności pedagogicznej kładą większy nacisk na integrację młodych ludzi ze środowisk defaworyzowanych. W ramach Polsko-Niemieckiego Forum Młodzieży/Konferencji Majowej 2007 w Krzyżowej, zostaną przedstawione i przedyskutowane z ekspertami dotychczas zdobyte doświadczenia w tym obszarze.

Do udziału w forum zaproszeni zostaną animatorzy polsko-niemieckiej i międzynarodowej wymiany młodzieży, pedagodzy z doświadczeniem w pracy z młodzieżą niepełnosprawną i pochodzącą ze środowisk pokrzywdzonych socjalnie oraz wszystkie osoby zainteresowane tym tematem.

Opłata za uczestnictwo wynosi 100 zł.

Dokładne informacje oraz zgłoszenia sabine@krzyzowa.org.pl

do pobrania: zaproszenie, aktualny program oraz formularz zgłoszeniowy.

Opcje


  Strona gotowa do druku

  Wyślij ten artykuł do znajomych