12
cze
2023

Konferencja zamykająca do tematu fachowego ZDROWIE w projekcie DIALOG 2.0, 06.06.2023

autor: Marta Krupińska 

 W dniu 6 czerwca 2023 r. w Kosarzynie odbyła się konferencja podsumowująca polsko-niemiecką grupę roboczą ds. zdrowia w ramach projektu DIALOG 2.0.

Po powitaniu przez Burmistrza Gubina  pana Bartłomieja Bartczaka oraz  Dyrektor polskiego biura Euroregionu panią  Izabelę Pantkowską, uczestnikom konferencji  zaprezentowano podsumowanie opracowanego dokumentu pn.  "Potencjały i przeszkody współpracy transgranicznej w sektorze zdrowia", który można pobrać z naszej strony internetowej: https://www.euroregion-snb.de/.../zustandsbeschreibung-pl...

Dyrektor niemieckiego biura Euroregionu, pan Carsten Jacob, przedstawił podsumowanie  zrealizowanego już projektu DIALOG  oraz dobiegającego końca projektu DIALOG 2.0, podkreślając temat zdrowia.

Grupa robocza Zdrowie, która powstała w 2017 r., spotkała się w tym okresie  8 razy: na 4 specjalistycznych warsztatach, 4  konferencjach i 2 tematycznych wyjazdach studyjnych, aby intensywnie zajmować się takimi zagadnieniami jak: wspólna transgraniczna profilaktyka (np. w zakresie zdrowego żywienia),  opieka dostosowana do wieku / geriatria,  współpraca szpitalna między Polską a Niemcami,  transgraniczne służby ratownicze i aktualne kwestie (np. pandemia, zdrowie psychiczne po pandemii korona wirusa itp.).

Dla wszystkich podmiotów transgranicznych w dziedzinie zdrowia jasne jest, że istniejące problemy można rozwiązać jedynie poprzez stałą wymianę, trwałą i skonsolidowaną pracę sieciową oraz wspólne poszukiwanie rozwiązań. Wymaga to wspólnych platform komunikacyjnych, tak jak zostały one zaprojektowane w projektach DIALOG oraz DIALOG 2.0.

Druga część konferencji dotyczyła  transgranicznej promocji zdrowia i profilaktyki otyłości; tematy kluczowe stanowiły zdrowie psychiczne i zdrowe odżywianie dzieci i młodzieży.

Bardzo dziękujemy naszym  prelegentom:

- Dr Pawłowi Zapeńskiemu, dyrektorowi poradni psychologiczno-pedagogicznej w Nowej Soli,

- Dr Kristin Mühlenbruch z Państwowego Urzędu Bezpieczeństwa Pracy, Ochrony Konsumenta i Zdrowia w Poczdamie,

- dr Justynie Koryckiej-Korwek z Zakładu Żywienia i Dietoterapii Uniwersytetu Zielonogórskiego

Konferencje moderował pan Enrico Triebel z Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Zdrowia i Spraw Społecznych. Uczestniczyło w niej ponad 50 osób z Polski i Niemiec zajmujących się tematem zdrowia po obu stronach granicy.

 

 

Zdjęcia