pnwm.gif
21
kwi
2023

Laboratorium wymiany.

autor: Mieczysław Kijewski 

Od 16 do 18 kwietnia 2023 roku 170 nauczycielek i nauczycieli oraz osób zaangażowanych w wymianę szkolną – organizujących projekty, pośredniczących językowo, opiekujących się młodzieżą i animujących grupę – spotkało się w Lublinie na tegorocznym Laboratorium Wymiany.

Główna część programu skupiła się wokół wymiany doświadczeń. Podczas różnych warsztatów osoby aktywnie zaangażowane w szkolną wymianę młodzieży mogły poszerzyć swoją wiedzę i poznać nowe metody, które będą mogły wykorzystać podczas swojego następnego projektu młodzieżowego. Wśród tematów warsztatów znalazły się zagadnienia z zakresu współczesnych metody pracy z młodzieżą, uwzględnianie osobistego środowiska uczennic i uczniów podczas planowania programu polsko-niemieckiego spotkania młodzieży, radzenie sobie z mową nienawiści w Internecie oraz pomysły na wykorzystanie lokalnego dziedzictwa kulturowego podczas projektów.

Uczestniczki i uczestnicy Laboratorium Wymiany to osoby zarówno doświadczone, biorące udział w kongresie po raz kolejny, jak i nowe, zaangażowane w polsko-niemiecką wymianę młodzieży od niedawna. Celem kongresu było budowanie trwałych relacji pomiędzy szkołami z Polski i Niemiec. Tegoroczne Laboratorium odbywało się przy wsparciu inicjatywy „Austausch macht Schule”, we współpracy z Miastem Lublin w ramach „Europejskiej Stolicy Młodzieży – Lublin 2023”.

 W spotkaniu z naszego euroregionu wziął udział Mieczysław Kijewski-kierownik Jednostki Centralnej Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.