20
lut
2023

Serbołużyczanie w Gminie Nowa Sól

autor: Izabela Pantkowska 

01.02.2023 w siedzibie partnera wiodącego, niemieckim biurze Euroregionu Spree-Neisse-Bober, gościliśmy przedstawicieli Gminy Nowa Sól: Panią Wójt Izabelę Bojko, Pana Roberta Kobusa oraz Pana Dietera Worreschk z organizacji Domowina Hainersbrück. Rozmowy dotyczyły wspólnego przedsięwzięcia, które odbędzie się w maju na terenie Gminy Nowa Sól. Cieszymy się, że nowopowstałe partnerstwo zaowocuje promocją i popularyzacją wiedzy na temat kultury i dziedzictwa kulturowego Serbów Łużyckich.

Spotkanie prowadzili koordynatorzy projektu Izabela Pantkowska, Justyna Michniuk i Carsten Jacob.