pnwm.gif
27
wrz
2022

Spotkanie inauguracyjne projektu „Wir geben Schach! Dajemy szacha!“.

autor: Mieczysław Kijewski 

W dniu 26 września 2022 r., w formie online,  odbyło spotkanie inauguracyjne projektu  „Wir geben Schach! Dajemy szacha!“, w którym uczestniczyło 16 dyrektorów szkół i nauczycieli zainteresowanych udziałem w projekcie, a także koordynatorzy projektu ze strony polskiej i niemieckiej.

Projekt „Wir geben Schach! Dajemy szacha!“ jest ofertą stowarzyszenia szachowego ChessClub4Kids e.V., biura koordynacji Lernen durch Engagement, Klubu Szachowego Gryf Szczecin, Stowarzyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz European Chess Union we współpracy z niemiecką fundacją ds. Szachów w szkole.

Z terenu naszego Euroregionu udział w projekcie zadeklarowały 3 szkoły: Szkoła Podstawowa nr 3 w Gubinie, Szkoła Podstawowa w Chlebowie oraz Szkoła Podstawowa nr 3 w Krośnie Odrzańskim.

 

Założeniami projektu są:

1. Doradztwo w zakresie organizacji i realizacji polsko-niemieckiej wymiany młodzieży (wybór szkół, wsparcie finansowe ze strony PNWM, metody, itp.);

2. Profesjonalne doradztwo w zakresie metodyki nauczania szachów na lekcji (możliwość zorganizowania spotkań w szkole, jak również uczestnictwa w szkoleniach dla nauczycieli w formie stacjonarnej lub online);

3. Dostęp do cyfrowych materiałów związanych z tematem „Szachy na lekcji“ (metod i arkuszy z ćwiczeniami do indywidualnego planowania zajęć lekcyjnych);

4. Możliwość nawiązania współpracy ze szkołami niemieckimi.

W ramach projektu zaplanowane są następujące szkolenia:

25.-26.11.2022 szkolenie z dydaktyki i metodyki szachów w szkole, możliwość zdobycia europejskiego certyfikatu ECU.

19.-20.01.2023  szkolenie z udziałem niemieckich szkół na temat wymiany międzynarodowej młodzieży w Saksonii.

Udział w projekcie jest w całości dofinansowany przez Polsko-Niemiecką Współpracę Młodzieży.