16
wrz
2022

Uroczystości związane z powołaniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej „Geopark Łuk Mużakowa”

autor: Mariusz Welman 

W dniu 9 września 2022 r. w Starej Cegielni w Klein Kölzig odbyły się uroczystości związane z powołaniem Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej (EUWT) - Polsko-Niemieckiego „Geoparku Łuk Mużakowa”.

Część oficjalna, która obejmowała przemówienie brandenburskiego Sekretarza Stanu ds. Europy - Jobsta-Hinricha Ubbelohde, dyrektora biura Europejskiej Współpracy Terytorialnej w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego - Radosława Brodzika oraz wystąpienie przedstawiciela niemieckiej Komisji UNESCO - dr Lutza Möllera, zakończyła się wręczeniem certyfikatów 14 członkom EUWT.

Przed starą cegielnią odbył się kiermasz z kilkoma stoiskami informacyjnymi, dmuchanym zamkiem oraz bogatym programem, w tym dyskusją panelową z udziałem przedstawicieli z Brandenburgii, Saksonii oraz Polski.

Występy artystyczne oraz przejażdżki kolejką wąskotorową stanowiły dopełnienie tego ważnego wydarzenia.

W wydarzeniu nie zabrakło udziału euroregionów Nysa i Sprewa-Nysa-Bóbr. Z ramienia Stowarzyszyszenia Gmin RP Euroregion „Sprewa-Nysa-Bóbr” uczestniczyli w nim: Prezes Konwentu – Czesław Fiedorowicz oraz pracownik projektowy #Partner2022 – Mariusz Welman.

Spotkanie było okazją do promocji aktywności naszego euroregionu oraz realizowanych projektów, w tym projektu #Partner2022.

Zdjęcia