01
wrz
2022

Rozmowy dot. działań transgranicznych Gminy Nowa Sól

autor: Mariusz Welman 

31.08.2022 Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr/Spree-Neisse-Bober gościł Wójt Gminy Nowa Sól – panią Izabelę Bojko. Wizytę zrealizowano w ramach projektu #Partner2022.

Rozmowy w biurze Euroregionu w Guben dotyczyły przedsięwzięcia z zakresu kultury, planowanego przez Gminę Nowa Sól na wiosnę 2023 r. W ramach spotkania dyskutowano na temat ewentualnych działań - które mogłyby być przedmiotem planowanego przez Gminę Nowa Sól projektu transgranicznego – oraz dokonano prezentacji i analizy potencjalnych partnerów projektowych ze strony niemieckiej. Ze względu na kulturalny i regionalny charakter planowanego przedsięwzięcia ciekawym partnerem projektowym wydaje się być stowarzyszenie Serbołużyczan „Domowina”. Rozmowy z przedstawicielami tej instytucji przeprowadzone zostaną przez pracowników projektowych  #Partner2022 w najbliższym czasie.

W spotkaniu, oprócz Wójt Gminy Nowa Sól, pani Izabeli Bojko, udział wzięli członkowie zespołu projektu #Partner2022 w osobach: Izabela Pantkowska (biuro PL) i Justyna Michniuk (biuro DE) oraz Prezes Konwentu Euroregionu SNB, pan Czesław Fiedorowicz.