10
lip
2022

Wspieranie współpracy turystycznej Powiatu Świebodzińskiego i Burg

autor: Mariusz Welman 

Mocniejsze powiązanie znanych z turystyki wodnej regionów z obu stron granicy jest istotnym zadaniem projektu Partner2022. W ramach zorganizowanych spotkań w 1 połowie 2022 roku udało się zainicjować wspólne działania Powiatu Świebodzińskiego oraz położonych na jego terenie gmin Lubrza i Łagów z niemiecką miejscowością Burg, służące promocji, stworzeniu bardziej komplementarnej oferty w zakresie turystyki wodnej po obu stronach granicy i uzyskaniu efektu synergii.

4.07.2022 r. w biurze Euroregionu Spree-Neisse-Bober e.V. odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli w/w instytucji, w ramach którego ustalono konkretne działania projektowe przewidziane do realizacji  w ramach euroregionalnych Funduszy Małych Projektów.