pnwm.gif
01
lip
2022

Spotkanie JC PNWM.

autor: Mieczysław Kijewski 

W dniach 20-22 czerwca 2022 r. w Międzywodziu odbyło się doroczne spotkanie Jednostek Centralnych Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży. W spotkaniu wzięli również udział pracownicy referatów PNWM z Poczdamu i Warszawy, którzy są opiekunami polsko-niemieckich Euroregionów. Przeanalizowano bieżącą sytuację PNWM, wpływ pandemii na ilość projektów oraz zastanawiano się nad dalszymi kierunkami działań w celu przywrócenia poziomu wymian młodzieży sprzed okresu pandemii. Jeden dzień poświęcono na szkolenie interkulturowe. Pracownicy referatów przedstawili nowości, które proponuje PNWM dla wnioskodawców oraz przeszkolili pracowników Euroregionów w zakresie składania wniosków i rozliczania dotacji poprzez portal OASE.