10
cze
2022

Oznakowanie ścieżek rowerowych.

autor: Mieczysław Kijewski 

W miniony piątek 3.06.2022, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Forst, w ramach projektu #PARTNER2022 odbyło się spotkanie  poświęcone preezentacji polskim uczestnikom systemu oznakowania ścieżek rowerowych w Powiecie Spree-Neisse. Przedstawiciele Powiatu Krosno Odrzańskie, Powiatu Żarskiego, Regionalnej Dyrekcji Państwowych w Zielonej Górze i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, którzy uczestniczyli w  spotkaniu chcieliby zaadaptować po stronie polskiej w ramach powstającej koncepcji „Budowy szlaku rowerowego na odcinku Gubin-Dąbie” zaprezentowanego systemu oznakowania. Prezentacja przedstawiona przez Wicestarostę Olaf Lalk spotkała się z dużym zainteresowaniem polskich uczestników spotkania.

W spotkaniu wzięli udział Czesław Fiedorowicz-Prezes Konwentu Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”,Katarzyna Fedro z Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego, Ryszard Zakrzewski –Wicestarosta Powiatu Krośnieńskiego, Małgorzata Issel-Wicestarosta Powiatu Żarskiego, Anna Niemiec z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, Wojciech Stankiewicz z Biura Projektów Budownictwa APS, Harald Altekrueger Starosta Powiatu Spree-Neisse oraz Wicestarosta Olaf Lalk.